Razširjamo preobratni slovar

Katere so »zatiralske« besede in besedne zveze, ki vas težijo?

Preobratni slovar je organsko telo (tehnologija US) v nastajanju, ki se širi in krepi vzajemno. Predlogi, komentarji in novi primeri preobratov so izredno dobrodošli! Hvala!

The Worlds Smallest Dictionary

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *