Looking Back to See the Future

Activities in UK

In November 2018 Jatun Risba moved to London and started a self-directed research residency at Live Arts Development Agency – LADA about the use, role and technique of Trance in Contemporary Live Arts, as well as a Diploma course in hypnotherapy with Dr. John Butler at the HTI. Hypnotherapy Training International.

Activities in Italy

In February 2019 the work Not an Adolescent Girl will be part of the art exhibition Stand for Girls, curated by Elisabetta Longari, at Fabbrica del Vapore, Milano. In July and August 2019, Risba will be an Artist in Residence at the STEAM Atelier in Lecce for a field research about taranta and the production of a new performance-based intermedia work ‘Heallo’. Jatun Risba was invited to participate at the Artperformingfestival, curated by Gianni Nappa, that will be held at PAN Palazzo delle Arti Napoli between the 20th of July and the 2nd of August 2019.

Activities in France

Jatun will return to Strasbourg, France in March to give a performative lecture at the University of Fine Arts about trance and to lead a workshop of Interesse dance.

Activities in Slovenia

In November 2019, the work ‘Heallo’ will be launched at the 20th edition of the Festival of Contemporary Art Practices PIXXELPOINT 2019, curated by Peter Purg, in Nova Gorica.

 

Flattr this!

PERFORMERKA KOT UMETNICA SEBSTVA

The text “Performerka kot umetnica sebstva” (Rethinking the performer as an Artist of Self) by Jatun Risba was included in the MA thesis in Acting “Performans in Umetnost Sebstva (Počivaj v miru)” by Žan Perko (Supervisor: Branko Šturbej) at the Academy for Theatre, Radio, Film, TV (AGRFT) in Ljubljana.

Read an extract from the text below or find the full article at academia.edu. 

 

PERFORMERKA KOT UMETNICA SEBSTVA

Jatun Risba deluje kot sodobna umetnica in raziskovalka spremenjenih ravni zavesti. Je učenka Eugenia Barbe in dobra poznavalka tretjega gledališča. Umetnosti sebstva (Arts of Self) so iniciativa, ki namerava prevetriti dispozitiv sodobne umetnosti ter v njem in zunaj njega ustvariti nov, »tretji« prostor, za razvoj in organizacijo umetnic sebstva. Umetnosti sebstva v kulturni prostor vnašajo večjo mero kompleksnosti in etične odgovornosti, za dobrobit in ko-evolucijo (coevolution) vseh bitij. Na moj poziv je pripravila strnjen opis korpusa umetnosti sebstva z refleksijo o priložnostih, ki jih omenjena metodologija prinaša (tudi) na področje uprizoritvenih umetnosti. Besedilo datira v leto 2018. Zapisani izrazi v slovnični obliki ženskega spola veljajo za vse spole.

Umetnice sebstva so posameznice, ki jih ni strah biti Nihče; 

Umetnice sebstva so po-sam-eznice, ki so na svoji poti samospoznavanja in osamosvajanja, voljne živeti ‘brez’ (pričakovanj, prisile, mask …), ‘onkraj’ (dobrega in zla, identitetnih fanatizmov, dualizma …), ‘zunaj’ (družbenih konvencij, meja razuma, con udobja … ), ‘znotraj’ (konflikta, paradoksa, liminalnega …) in ‘na robu'(dovoljenega, sprejemljivega, poznanega …);

ki ljubijo čas, ko vdihnejo in potihnejo v svoje razmišljujoče telo (embodied mind) – takrat ga sprostijo (release) ter se mu prepustijo (letting-go); ko dopustijo, da slednje neustrašno spregovori: v gibu, v glasu, v besedi, s prezenco … ker je ONO na delu; medtem racijo (korteks) nedejavno, a čuječno, bdi.

ONO = sebstvo; predindividualno razmišljujoče telo v stanju prevzetosti (persuasione).

Neoperativno stanje zavesti umetnice sebstva je plod nevsakdanje (izredne) kvalitete občutja.  Pretok zavesti variira glede na stopnjo človekove pripravljenosti. Umetnica sebstva, ki deluje kot performerka, senzibilne dražljaje (impulze) interne in eksterne narave sprotno prevaja v vidno in čutno materijo. Vsebina in oblika prevoda (aktualizacija impulza) sta rezultat združitve umetnice sebstva (njene materialne in duhovne kulture,  osebne zgodovine in biološke sestave) s snovnostjo specifičnih, tukaj-zdaj okoliščin.

Training with Žan Perko (left) and Jatun Risba at AGRFT, Ljubljana

O pripravništvu umetnic sebstva

V vajeniški fazi se opisani proces prevajanja (resoniranja) impulzov izreka v nebrzdani opitosti (divji, neukročeni trans). Izvajalka se prepušča sproščanju energijskih zamotkov: telesnih, čustvenih, mentalnih … Na ta način razkriva in transformira svoja skladišča emocij in preživetih travm ter ustvarja prostor za nove vsebine in bolj sintropično urejeno konfiguracijo organizma. Spremenjeno stanje zavesti oziroma trans deluje kot katalizator visokofrekvenčnih energij, ki podpirajo zdravljenje in osvobajanje.  Z uporabo transa umetnica sebstva spontano in samostojno ozavešča, preobrača in nevtralizira svojo patološko (nasilno) obliko biti.

Začetni trening umetnosti sebstva temelji na vajah v umiranju ega (transcendentiranje iluzornih podob samega sebe) skozi gib, glas, misli in zaznavanje. Razmišljujoče telo umetnice sebstva je potrebno pripraviti in privaditi na sprejemanje bolj kompleksnih in bolj subtilnih kvalitet bivanja. Učenje umetnosti sebstva poteka preko treningov in dela na sebi. Oboje zahteva pripravljenost soočanja s samim s seboj (svojimi miselnimi, vedenjskimi, čustvenimi vzorci in telesnimi blokadami). Z redno kultivacijo sebstva, se sposobnost prevajanja (artikuliranja) impulzov v čutno prepoznavne oblike (o)krepi. Ko vajenka »udomači« stanje transa do te mere, da začne z njim zavestno upravljati, se njena faza pripravništva zaključi. Umetnica sebstva lahko zatem samostojno raziskuje in uporablja potencialnost te oblike življenja in pripadajočega umetniškega (performativnega) jezika.

Tekom prakse umetnica sebstva ozavesti lego svojih vrelcev življenjske energij (chi) in udomači njihovo delovanje. Umetnost sebstva je oblika življenja, ki je usmerjena k razkrivanju resnice (alétheia). Razlika med vajenko in mojstrico umetnosti sebstva se kaže v kvaliteti doživljanja »onega«: stanja pred-individualnosti oziroma sebstva.  Gre za ravni človeške zavesti, ki jih na Zahodu najpogosteje označujemo kot ‘spremenjena stanja zavesti’ (ASC: altered states of consciousness). Na Vzhodu je tradicija (materialna kultura) uporabe in raziskovanja meditativnih stanj človeške zavesti bogatejša. Budizem pozna kar osem različnih stanj oziroma oblik meditativne zavesti (rupajhana). V Hinduizmu je najvišje stanje meditativne zavesti  doseženo ob spoju sebstva z vseprisotno Enostjo (atman).

Vsakdo je umetnica sebstva, potencialno. Da bi človek svojo prirojeno potencialnost (dynamis) udejanjil (energheia), potrebuje pot (tao). Trening umetnosti sebstva nudi različne poti k tej izredni,  celostni kvaliteti in obliki življenja.

(…)

 

Flattr this!

Not an Adolescent Girl

Vivid eyes in a place
                          space

 

                          wide open …

 

A new Arts of Self work by Jatun Risba that nurtures and nourishes the spirits of oppressed adolescent girls beyond past and present. The first presentation of the project will occur at LaDIY*fest in Strasbourg, France as follows:

 

+ PRESENTATION (art installation)  When :  30th of August from 7 pm  Where : 1 rue Mercière

+ WORKSHOP  When : 31st of August  from 6 pm > 7.30 pm Where : 1 rue Mercière

+ PERFORMANCE (live actio) When : 1st of September from 7pm Where : 10 amant-e-s d’Or

 

The aim of the workshop is to collectively address the demons of adolescence − powers, energies, social constructs and behavioral patterns − we were subjected to in our puberty. After an open dialogue about our teenage experiences, the participants will go through the process of Feeding your demons, developed by Lama Tsultrim Allione, in order to embody, feed and free the manifested energies.

 

The live actio will be streamed on the project’s fb page. Like the page to easily follow the updates of the project. 

Flattr this!

MRI MS is landing in Salento

Recently, Jatun Risba spent 4 days in Salento, the “heel” of the Italian “boot”,  for a quick survey of the territory and its majestic material culture. Her first encounter with this land, its ancient folk traditions and its open, hospitable inhabitants, was extremely inspiring and rewarding. From September 2018 on, she will undertake an Artist in Residence program at STEAM Atelier in Lecce that will be divided into slots spread over a minimum of 12 months.The residency will allow Jatun to continue the field research about traditional possession rituals and passage rites, a study she had started in Ethiopia back in 2015, as well as to create and present new developments of her life-long Intermedia Art project MRI MS. My Resting In Myself Sane.

Before each new Art event, an open steam lab (promoted by STEAM Atelier & Fab Lab Lecce Knos) will be held, during which the basis of the technological know-how employed in the project will be openly shared and collectivized with the local community. This is how people attending the workshops will immediately become an active part of the project and its organization in a decentralized modality of work.

Salento is the land of the Taranta, the Dance of the Spider, an ancient dancing healing ritual. During her recent short stay in Apulia, Jatun spent almost two full days in Galatina, the birthplace of the phenomenon of Tarantism. To get an idea of what tarantism was about, here is the documentary La taranta produced by Gianfranco Mingozzi:

The recordings from the docu-film were made inside the Chapel of St Paul in Galatina, the place where the first manifestationts of taranta occurred. The narrative of taranta tells us that it is only San Paolo (the Saint depicted on the altar in the photo bellow), who can release the “tarantata” from the malady caused by the spider bite and it is to San Paolo that the victim appeals for release during her ritual dancing.

However, the material culture of our time offers us a much different milieu in which to operate and the remedies for establishing an empowering life within a healthy community, should differ drastically from the ones used in pre-industrial agricultural societies. But how and what for?

Like the Fb pages STEAM Atelier and MRI MS. My Resting In Myself Sane in order to be informed about the future steps of this inspiring journey.  “Ahi!”

Flattr this!

Fresh beginnings and My Resting In Myself Sane

In December 2017, the long-term art project MRI MS (2015-) has reached a turning point. With the work MRI MS_Vanitas. Life in motion the deconstruction of the author’s self was considered completed. After that, the project’s name MRI MS is being spelled-out  “My Resting In Myself Sane”.

Photos of MRI MS_Vanitas by Miha Godec.

Flattr this!

Jaz kot prevara (The I as scam)

If you are familiar with Slovene language, you can take a read of the article Jaz kot prevara (The I as scam) written by Blaž Lukan about Jatun Risba’s performance Exercises in Dying . The piece was published in Revija Dialogi (3/4, 2017):

Flattr this!

Ecstasy of death

October 27th 2017, Dika Gallery, Kamnik

Ecstasy of death is a suggestive miniature by Jatun Risba and Miša Gams. The performance enacts language patterns, customs, rituals, sentiments and beliefs concerning death and the process of dying in the Slovene ethnic territory. In order to be seen, heard, felt by the spectators. In order to be remembered, acknowledged, reflected upon and updated.

The project was organized in partnership with the local art community of Kamnik, a medieval and Baroque city in the lap of the mountains, and performed in close proximity to the Day of Remembrance on November 1st. Before 1991, in the time of the Socialist Republic of Slovenia (in ex-Yugoslavia), the feast was named “dan mrtvih”, the Day of the Dead. On this day locals pay respects to the deceased by visiting the cemetery where they light candles and bring flowers to the graves.

Below you can watch a short trailer of the work.  More photos by Janez Zalaznik and a critical review (in Slovene) of the event are available here.

 

Flattr this!

MRI MS_techno

VSTOP PROST + RAMPA Lab / MRI MS_techno

//rave at Špitalska chapel in Celje (SLO), 13 October 2017 from 20:30-22:00

Art direction: Jatun Risba

DJ set: Nina Dragičević

‘MRI MS_techno’ is ecstasy with electronic music; a variation on themes of rave parties, nonviolence and opensourceness; a service of bodies in movement that liberates and connects …

FREE ENTRY. Welcome everybody!

More info at Fb event page

_ _ _

the sounds of Magnetic Resonance Imaging as a techno hymn

the thinking body is shuffling

the thinking body is dancing hardstyle

trippin …

your pupils are so wide

and your eyes are so big

when gazing at FLOSS1

+- MRI MS is a body in motion for healthcare reform + –

MRI MS is

My Resting In Myself Sane

 

1 FLOSS: Acronym for Free/Libre/Open-Source Software, a movement for the freedom to run, study, change and freely redistribute copies of software with or without changes.

Immeasurable Results by Lynn Randolph

Flattr this!

Marginalia about MRI MS_upside down

The night before the participatory performance MRI MS_upside down,  I wore the upside down glasses for the first time.

The wearing time was intentionally short (15-20 min) because I wanted to preserve the alienation effect for the next eve’s experiment. I put the glasses on and started walking around the room, moving and rising up the ladder in the attempt of configuring how my body looks and feels like with a detoured vision. The experience was striking: my head was tense and heavy, my limbs troubled. I thought: “This is going to be the hardest performance I’ve ever done, even more demanding than the 12 hours long performance Exercises in dying as it affects the brain directly.”

When the test was over I had a 15 minutes long phone conversation. I wanted to share some insecurities about the experience, but encountered difficulties in formulating comprehensive sentences. My linguistic skills went lacking. I was stuttering – a dysfunction I’ve never had problems with, in everyday life – and showing signs of dyslexia: inverting the position of certain letters in words, another dysfunction I am not affected by normally.

Nonetheless, my prognosis about the event MRI MS_upside down was incorrect! The research experiment ran even too smoothly, leaving no space for unexpected  outbursts of creativity or insight. My embodied brain was already accustomed to an upside down vision of reality and the curious shock of the eve before could not be repeated again.

Can this not be taken as a tangible proof of neuroplasticity, the ability of the brain to modify its connections and re-wire itself?

(Written by Jatun Risba in the weeks following the performance)

Post scriptum 

The participatory research event ‘MRI MS_Upside down’ at Rampa Lab (Zavod Kersnikova) ended with a Dionysian subversion of cultural codes. Jatun Risba was running and falling among the gathered people in the corridors at Kersnikova 4, who were patiently waiting in front of  Kapelica Gallery closed doors for the inauguration of an exhibit that ended up postponed until further notice. About the action, Risba states:

“Artists of self cannot turn their backs to the contradictions and opportunities that inhabit our social scape. Since they’ve trained their thinking body to awareness and inspired responsiveness, they would rather not numb impulses. They would rather not pretend not to see, listen or feel. My action that followed the ‘MRI MS_Upside down’ participatory event can be regarded as a hic et nunc art intervention that aimed to foster awakening and its embodiment in worldly life.”

Photo by Miha Fras

Objavil/a MRI MS. My Resting In Myself Sane dne Četrtek, 17. avgust 2017

 


Production: Rampa LabZavod Kersnikova

Project is supported by Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, Municipality of Ljubljana and Student Organization of the University of Ljubljana.

 

Flattr this!