Kaj počneš vsak dan? Ljubkujem se …

Trening (treniranje)  – LJUBKOVANJE

Vaja (vadba) – glej trening


Trening je oblika skrbi zase.

Vadba (npr. gibčnosti, potrpežljivosti, spomina, itd.) posveča pozornost tistim celicam in potencialom, ki jih želimo razgibati in valorizirati.  Izkazovanje pozornosti, ozaveščanje in cenjenje pa so dejavnosti,  ki so značilne za ljubkovanje.

Več o preobratnemu slovarju 

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *