Forma Viva in Inter-esse

Po enoletnem spoznavanju in raziskovanju psiho-gibalnega stanja zavesti, ki sem ga v fazi odkrivanja imenovala “telesna meditacija v gibanju” ter “duhovodenost” oziroma “duhovodeni ples“, kasneje pa “ekstatični trans” oziroma ekstatični ples, sem pod vplivom pridobljenega znanja in izkušenj posodobila terminologijo in tolmačenje odkritih tehnologij.

INTER-ESSE (»biti vmes« oziroma »biti onkraj jaza«) je tehnologija Umetnosti Sebstva, ki razkriva liminalne oblike mislečega telesa v gibanju

FORMA VIVA (»živa materija«) je uprizoritveni jezik Umetnosti Sebstva in tehnologija US, ki z uporabo Inter-esse stanja zavesti in mizenscene ustvarja okoliščine za avtonomno transformacijo sebstva

Facebook
Twitter
Visit Us
Pinterest
Instagram
Follow by Email
RSS

Flattr this!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *